Online Başvuru E-Posta Adresi: ihbar@edirnevdb.gov.tr

İhbar için Telefonla Başvuru Numarası : 444 0 189

GENEL BİLGİ VE DANIŞMA HATTI OLARAK ALO MALİYE 444 0 189

Vatandaşlarımız vergi mevzuatıyla ilgili tereddüte düştükleri konularda servisimizin 444 0 189 Maliye hattını arayarak bilgi alabilirler.444 0 189 Alo Maliye Servisi, hafta içi her gün 09:00-17:00 saatleri arasında, Cumartesi günü saat 09:00-13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

İHBAR VE ŞİKAYETLERİ DEĞERLENDİRME HATTI OLARAK ALO MALİYE 444 0 189

444 0 189 Alo Maliye servisi vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için vatandaşlarla beraber işbirliği içinde olan ve onların yardımıyla denetim yapan bir servistir. Vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetleri neticesinde servisimizce en kısa zamanda denetim yapılıp işlem sonuçlandırılmaktadır.

İhbar ve şikayetler aşağıdaki şekillerde yapılabilmektedir.

 • 4440 189 Alo Maliye servisinin 444 0 189 nolu telefon hattı aranarak,
 • Başkanlığımızın Web Sayfasındaki ihbar@edirnevdb.gov.tr elektronik posta adresine e-posta gönderilerek,
 • Başkanlığımıza bizzat gelip başvuruda bulunularak,

ihbar ve şikayetler yapılabilmektedir.

İhbar :

Sözlük anlamı olarak haber verme, bildirme bildirim anlamına gelmektedir. Suçlu saydığı birini veya suç saydığı bir olayı yetkili makama gizlice bildirme, ele verme anlamına gelmektedir. Vergisel anlamda da ihbarcı tarafından herhangi bir mükellef hakkında vergi kayıp ve kaçağına ilişkin olarak yapılan yazılı ve sözlü bildirime ihbar denir.

İhbarda Aranacak Şartlar:

 • Dilekçe sahibinin adı soyadı iş veya ikametgah adresi ve telefon numarasının bulunması,
 • Yapılan ihbarın somut olaylara ve delillere dayanması. (Gerektiğinde ihbarcıdan bu bilgi ve belgeler istenecektir)

İHBAR TAZMİNATI :

1905 sayılı Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların intifa Haklarını ve daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun kapsamında yapılan ihbarlara istinaden ihbarcıların aşağıda yazılı şartları taşımaları halinde tahakkuk eden vergi ve vergiye bağlı cezalar üzerinden yüzde on nispetinde ikramiye verilir.

A- MUHBİRDE ARANACAK ŞARTLAR

 • Muhbir kendini gizlememelidir. İhbarı yapan şahsın vergi incelemesine başlanmadan veya inceleme sırasında lüzum görülürse inceleme elemanı ile temasa geçmesi ve gerekli bilgileri vermesi icabeder.
 • İsimsiz ihbarlarda vergi incelemesi bitmeden muhbir ortaya çıkmış olmalıdır. İnceleme bittikten sonra isimsiz ihbar mektuplarına sahip çıkanlara 1905 sayılı Kanunun hükümlerine göre ikramiye ödenmesine imkan yoktur.
 • İhbarda bulunan, inceleme bitmeden ihbarından vazgeçmemelidir. İnceleme başlamadan veya incelemenin herhangi bir safhasında, ihbarından vazgeçtiğini bildiren muhbire ikramiye ödenmeyeceği açıktır.
 • Muhbirin vergi kaçırmaya dahil olup, olmamasının önemi yoktur. Bir mükellefin vergi kaçırmakta olduğunu bilen ve delilleriyle bu kaçakçılığı haber veren muhbirlere ikramiye ödenmesi diğer şartların mevcudiyeti halinde imkan dahilinde görülmektedir.

B- İHBAR KONULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

Bir muhbir tarafından, herhangi bir mükellef hakkında vergi kaçakçılığına ilişkin olarak yapılan ihbarın, müşahhas olaylara ve delillere dayanması gereklidir. Bir başka deyimle ihbar konularının vergi incelemesi sonunda bulunan matrah farkları ile illiyeti aranmalıdır. Yoksa, herhangi bir mükellef hakkında vergi kaçakçılığı yaptığı yolunda ihbarda bulunup, verginin hangi şekilde kaçırıldığının açıklanmaması, müşahhas olaylar gösterilmemesi ve deliller verilmemesi halleriyle muhbire ikramiye ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

Şikayet :

Sözlük anlamıyla hoşnutsuzluk belirtilen söz ,yakınma sızlanma anlamına gelmekte olup vergisel anlamda mal ve hizmet alımı karşılığında V.U.K nu hükümleri gereğince düzenlenmesi gereken belgeleri alamayıp mağdur olan kişinin bu konuyla ilgili bildirimine şikayet denir.

Şikayette Aranacak Şartlar:

 • Şikayet sahibinin adı soyadı iş veya ikametgah adresi ve telefon numarasının bulunması
 • Şikayet ile ilgili bilgi ve belgenin mevcut olması durumunda bunların bildirilmesi.

Yapılacak ihbarlar ve şikayetlerde, ihbar ve şikayetçiden kendisine ait isim adres ve telefon bilgileri istenecektir.

3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun amacı "Türk vatandaşlarının kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılmasıdır." Bu hakkın kullanılmasına yönelik olarak, kanunun 4. maddesinde "Dilekçede Bulunması Zorunlu Şartlar" başlığıyla "Türk vatandaşlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verdikleri veya gönderdikleri dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı soyadı ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir" denilmektedir.

Bu nedenle yapılacak ihbar ve şikayetlerin değerlendirilebilmesi için mutlaka ihbar dilekçesinde isim adres ve telefon bilgilerinin bulunması ve verilen bu bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Aksi taktirde ihbar ve şikayetler değerlendirilmemektedir.

Ancak yapılan ihbar ve şikayette sipariş fişi , çek , senet vb. ispat edici belge ve bilgilerle desteklenmesi durumunda , ihbarcının veya şikayetçinin teyit edilmesine gerek duyulmadan ihbar ve şikayet değerlendirmeye alınır.

Bir muhbir tarafından herhangi bir mükellef hakkında vergi kayıp ve kaçağına ilişkin olarak yapılan ihbarın somut olaylara ve delillere dayanması gereklidir.

Servisimize bizzat gelerek ihbar ve şikayette bulunan vatandaşlarımızdan kimlik bilgileri istenmekte şikayet formuna şikayet konularıyla birlikte kimlik bilgileri de yazılıp imzalattırılmakta ve teyit formunun bir sureti şikayetçiye verilmektedir.

Telefonla yapılan ihbar ve şikayetlerde ihbarcı veya şikayetçiden kendisine ulaşılabilecek bir telefon istenmektedir. Verilen telefondan ihbarcı veya şikayetçi daha sonra aranmakta ve ihbar ve şikayetinin doğruluğu teyit edilmektedir.

Elektronik Posta (e-mail) ve dilekçe vasıtasıyla yapılan ihbar ve şikayetler de teyit işlemi yapılmaktadır.

C-İHBARLAR VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

189 Alo Maliye servisine yapılan ihbar ve şikayetlerin teyidinin yapılmasıyla birlikte ekipler mükelleflerin adreslerinde gerekli denetimleri yapmaktadır.İhbar ve şikayetin kayıt altına alınmasıyla birlikte mümkün olan en kısa sürede şikayet edilen adrese giderek mükellefler nezninde gerekli denetimlere başlamakta ve sonuçlandırılmaktadır.(Ancak işyerinin açık olmaması ,iş yeri sahibinin –ortağının veya temsilcisinin işyerinde bulunmaması veya istenilen belgelerin iş yerinde tarafımıza ibraz edilememesi üzerine , görüşme mektubu bırakılarak mükellefin servise gelmesi istenmektedir.)

D – İHBARLAR VE ŞİKAYETLERİN SONUCU HAKKINDA BİLGİLENDİRME:

Yapılan İhbarlar ve şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu V.U.K nun 5.maddesi (vergi mahremiyeti) nin sınırları dahilinde ihbarcı veya şikayetçi aşağıdaki şekilde bilgilendirilmektedir :

 • İhbarcı veya şikayetçinin vermiş olduğu telefon numarası aranarak
 • Dilekçe ile yapılan müracaatlarda adres bildirilmesi halinde ilgili adrese yazıyla.
 • İnternet ortamında elektronik posta (e- mail) göndermek suretiyle yapılmaktadır.