Başkanlığımız GüncelGelir İdaresi Başkanlığındanİhale İlanlarıAfişlerEdirne

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce; muhtelif vergi daireleri ile dairemize olan vergi borçlarından dolayı haczedilen menkul malın 08.02.2017 tarihinde satışı yapılacak olup, satışa konu aracın ilanı aşağıda sunulmuştur: Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğü 8 Şubat tarihli menkul satış ilanı

Uzunköprü Vergi Dairesi Müdürlüğünce; muhtelif vergi daireleri ile dairemize olan vergi borçlarından dolayı haczedilen menkul malların 06/02/2017 – 13/02/2017 tarihlerinde satışı yapılacak olup, satışa konu araçların ilanları aşağıda sunulmuştur:

22 LZ 487 Plakalı Aracın İlanı

22 RC 065 Plakalı Aracın İlanı

22 RF 881 Plakalı Aracın İlanı

Arda Vergi Dairesi Müdürlüğünce 18 Ocak 2017 tarihi Çarşamba günü saat 10.00 ile 10.30 tarihlerinde satışı yapılacak menkul malların ilanı ve şartnamesi :

Arda V.D. Menkul Satış İlanı – Saat 10.00
Arda V.D.Menkul Satış Şartnamesi – Saat 10.00

Arda V.D. Menkul Satış İlanı – Saat 10.30
Arda V.D.Menkul Satış Şartnamesi – Saat 10.30

Arda Vergi Dairesi Müdürlüğünce 29.11.2016 tarihi Salı günü saat 10.00 ile 10.30 tarihlerinde satışı yapılacak menkul malların ilanı ve şartnamesi : Arda V.D. Menkul Satış İlanı Arda V.D.Menkul Satış Şartnamesi

23.11.2016 Çarşamba günü saat 10.00 ve 10.30 da yapılacak menkul satışların ilanı ektedir. İpsala V.D. Menkul Satış İlanı

19.07.2016 Salı günü Saat 10.00 ve 10.30 da; İpsala Vergi Dairesi borçlu mükellefi Muhammer DEVRİM’e ait, İpsala İlçesi, Hıdırköy, Sofu yeri mevkii adresindeki 287 parsel, 26.000 m2 yüzölçümlü ve yine Hıdırköy, Köyaltı mevkii adresindeki 425 parsel, 10.250 m2 yüzölçümle kayıtlı iki adet tarla vasıflı gayrimenkul mal, 6183 Sayılı Kanunun cebren tahsil hükümlerince satışa çıkarılmış olup, satış şartnamesi, ödenecek geçici teminat ve ihaleyle ilgili diğer tüm hususlar hakkında, İpsala Vergi Dairesi Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.

İlan Olunur.

ekapakyeniS